Tu znajdziesz kilka 'kodów' na kolory, bardzo przydatnych, bo dzieki nim,
zmienia sie kolor czcionki, tla, itp.
Nie ma tu wszystkich kolorów tylko wybrane, najbardziej przydatne:).


 
#FFFFFF
 
#3333CC
 
#CCFFFF
 
#33CC33
 
#CCCCFF
 
#0099FF
 
#FFCCFF
 
#990099
 
#FFCCCC
 
#990033
 
#FFFFCC
 
#999900
 
#CCFFCC
 
#009900
 
#33CCCC
 
#009999
 
#FFCC99
 
#660066
 
#CCCCCC
 
#666600
 
#999999
 
#006633
 
#000000
 
#FF6633
 
#FF33FF
 
#33CCFF
 
#6666FF
 
#CC3366
 
#FF33CC
 
#CC99CC
 
#CC33FF
 
#996600
 
#FF3333
 
#7285DD
 
#FFCC33
 
#883E03
 
#FFFF33
 
#009900
 
#33FF33
 
#CC0000